Suara Saya Cerita Saya

Projek ini adalah hasil daripada kerjasama jaya dengan masyarakat Orang Asli dari beberapa kampung di Semenanjung Malaysia.

Projek ini menggunakan penceritaan digital sebagai medium untuk belia Orang Asli menyuarakan pengalaman dan aspirasi mereka berkaitan dengan pengalaman persekolahan mereka.

Client: Suara Saya Cerita Saya
Date: 1 February 2018
Services: Website Design
Skip to content